• Contributie 2024/2025

  • De kosten van sportverenigingen zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen, niet in de minste plaats door de energierekeningen. Als gevolg hiervan zijn alle kosten, onder meer welke door de KNVB worden doorberekend aan FZO, toegenomen. Het bestuur heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat voetbal voor een ieder mogelijk moet worden gemaakt en heeft de laatste 4 jaar geen contributie verhoging doorgevoerd. Helaas is het noodzaak, om toch een gezonde financiĆ«le positie te behouden, tot verhoging van de contributie over te gaan en is dit in de laatste algemene ledenvergadering besloten. Er zal een indexatie van contributie bijdragen worden toegepast voor het seizoen 2024-2025. Het bestuur streeft ernaar om de bedragen, zoals ook op dit moment, betaalbaar te houden en kijkt hiervoor ook naar de contributie bij andere voetbalverenigingen om hiermee in lijn te blijven. 

    Bestuur v.v. FZO