• Gedragsregels

  FZO is een kleine, familiaire vereniging, waar iedereen zich thuis mag weten. Maar zoals bij ieder thuis zijn er ook bij FZO regels. Gedragsregels die voor de hand liggen en voor zich spreken. Toch is het goed die regels kenbaar te maken. Hieronder zijn die gedragsregels samengevat in 10 punten. Wie zich aan deze regels houdt, houdt zich aan alle regels.

  1. Iedereen is gelijk.
  2. Behandel iedereen gelijk. Of het nu de trainer is, je medespeler, de tegenstander, de leider of de scheidsrechter tegen iedereen ben je respectvol. Discriminatie, op welke grond dan ook, wordt niet geaccepteerd.
  3. Matig je taalgebruik. Schelden, vloeken en ander grof taalgebruik kan niet. Het kan anderen kwetsen.
  4. Houd je aan de afspraken die binnen een voetbalvereniging gelden. Kom dus op tijd, meld je af als je niet kunt, respecteer het rookverbod en de alcoholregels, etc. Zorg dat je op de hoogte bent van alle regels.
  5. Ga zorgvuldig om met de spullen van de ander en de vereniging. Ruim dus de kleedkamer op, wees zuinig op het materiaal, etc. Als je iets kapotmaakt, meld je dat bij je leider of het bestuur.
  6. Alle mensen binnen FZO zijn vrijwilliger. Ze krijgen niet betaald voor het werk dat zij doen. Heb begrip voor hun positie.
  7. Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd, op ieder gebied. Geef het goede voorbeeld, op het veld en daarbuiten. Spreek uw kinderen erop aan als ze de regels overtreden.
  8. Als je ergens een probleem mee hebt, kaart het dan aan bij de juiste persoon. Neem contact op met de trainer, de leider of het bestuur. Reageer je ergernis niet af op anderen.
  9. Wees betrokken bij de vereniging. Help als dat redelijkerwijs van u of jou gevraagd of verwacht wordt.
  10. Heb plezier! Voetbal is een spelletje, een hobby, waar je met elkaar van geniet.