• JAARLIJKSE SCHOONMAAK KANTINE

  De competitie, toernooien en seizoensluiting zitten er op. Binnenkort wordt begonnen met het aanleggen van een kunstgrasveld en wordt aan ons hoofdveld groot onderhoud gepleegd. Dat betekent dat de kleedkamers en de kantine weer toe zijn aan een grote schoonmaakbeurt. Op zaterdag 29 juni a.s. staat om 09.30 uur de koffie klaar.

  Van 10.00 tot 12.00 uur willen we de klus klaren. Voor een lunch wordt gezorgd. Natuurlijk hebben we daarvoor uw medewerking nodig. Diverse dames hebben zich al aangemeld, nu de heren nog. Denk aan schoonmaken van de keuken, de bar, de kleedkamers en het fusthok.

  Vele handen maken licht werk en de ervaring heeft geleerd dat de klus binnen een paar uurtjes is geklaard.

  Opgeven graag bij Nora Scheld of Jan van Koetsveld via de gebruikelijke mailadressen:

  nora.scheld@gmail.com  of koets4669@gmail.com.

  Uw opgave voor deelname zien wij graag voor donderdag 27 juni a.s. tegemoet.

  Wij hopen ook dit jaar op uw medewerking!!