• Kantine weer open

    2 jul 2020
  • Het Mag Weer!!!!

    De kantine zal vanaf nu elke zaterdag van 14:00 uur tot 17:00 uur open zijn.

    Mits er genoeg animo is en een ieder zich aan de voorgeschreven regels kan houden willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om weer eens gezellig bij te kletsen.