• Onderzoek fusie mogelijkheden

  20 nov 2022
 • Onderzoek fusie mogelijkheden

  Het gonst ondertussen overal al rond en daarom trachten we hier duidelijkheid te verschaffen omtrent
  de geruchten aangaande een mogelijke fusie tussen sv Zeist en vv FZO.

  Hierbij schetsen wij de stand van zaken.
  Het is veel te voorbarig om te stellen dat er sprake is van een fusie tussen beide voetbalverenigingen!
  Wel is er inderdaad sprake van aftastende gesprekken waarbij de mogelijkheden tot een fusie worden
  verkend.
  Beide verenigingen hebben een afvaardiging van drie personen beschikbaar gesteld die gezamenlijk
  een inventarisatie hebben gedaan.
  Hierbij zijn veel argumenten op tafel gekomen, het eventuele nut en noodzaak, maar natuurlijk ook
  andere argumenten. Een fusie kent namelijk altijd voor- en nadelen.
  De conclusie van de commissie is echter wel dat er voldoende fundament is om dit traject verder uit te
  lopen. Een heel belangrijk, cruciaal, onderdeel hierbij is de samenwerking met de gemeente.
  De urgentie zit in het feit dat de gemeente namelijk al een behoorlijke tijd bezig is met het Masterplan
  Buitensport Accommodaties. Dit heeft al geresulteerd tot aanpassingen van de sportparken waar de
  verenigingen gebruik van maken en daarnaast staan er nog de nodige aanpassingen op stapel. Een
  mogelijk fusie betekent een aanpassing van die plannen terwijl deze al in een ver gevorderd stadium
  verkeren. We dienen dus zorgvuldig maar ook snel te handelen.
  Desondanks hebben de eerste gesprekken dusdanig veel aanknopingspunten opgeleverd, dat we er
  toch voor hebben gekozen om de mogelijkheden verder te onderzoeken.
  Hiertoe staan diverse overleggen met de gemeente en beide verenigingen gepland.
  Indien deze overleggen met de gemeente leiden tot een daadwerkelijke fusiemogelijkheid zal de
  commissie zo spoedig mogelijk de volgende stappen zetten.
  Dit betekent natuurlijk ook dat de leden in dat geval om toestemming zal worden gevraagd!
  Vooralsnog is er sprake van een verkorte en snelle haalbaarheidsstudie en van constructief overleg
  met de gemeente.
  We trachten u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van een eventuele voortgang of andere
  bijzonderheden.
  Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het bestuur, maar ook tot leden van de commissie.

  Commissie v.v. FZO:
  - Marco Kooy
  - Jan van Koetsveld
  - Richard Beukhof