• Opknappen velden FZO

  Opknappen velden Blikkenburg-Oost

   

  De gemeente Zeist is van plan om in de zomervakantie voetbalveld 2 van FZO op sportcomplex Blikkenburg-Oost te vervangen door een kunstgrasveld. Aan veld 1 wordt groot onderhoud gepleegd. In de ondergrond is een reeds bekende bodemverontreiniging aanwezig.

  Daarnaast staat in 2020 de bouw van een nieuw clubhuis gepland, waarna voetbalvereniging Patria van dezelfde accommodatie gebruik gaat maken als FZO. Wat betekend dit voor onze club?

   

   

  Masterplan Buitensportaccommodaties

  Vorig jaar heeft de raad het Masterplan Buitensportaccommodaties vastgesteld. In dit plan wordt het aanbod van sportvelden beter afgestemd op de omvang van de verschillende sportverenigingen. Er zijn verenigingen die volgens de normen recht hebben op meer velden en er zijn clubs die velden over hebben. Door dit beter op elkaar af te stemmen zijn de sportcomplexen en de verenigingen beter voorbereid op de toekomst. Als gevolg daarvan, gaan FZO en Patria op termijn van dezelfde accommodatie gebruik maken.

  Velden Blikkenburg-Oost

  Op het sportcomplex Blikkenburg-Oost wordt deze zomer (juni tot en met augustus 2019) de eerste stap gezet voor de verbeteringen die in het masterplan beschreven zijn. Deze eerste stap is dat de gemeente een kunstgrasveld laat aanleggen en groot onderhoud laat plegen aan een natuurgrasveld.

  Onder de grasmat van de velden ligt een reeds bekende bodemverontreiniging. Eind 2018 en begin 2019 is bodemonderzoek gedaan naar de exacte samenstelling van de vervuiling. De eerste 10 cm onder de grasmat bestaat uit schone grond. De verontreinigde grond onder deze toplaag stamt uit de periode dat er een gasfabriek stond en bestaat uit zware metalen en PAK’s. Deze zware metalen en PAK’s zijn alleen schadelijk voor de gezondheid als zij langdurig via de mond worden ingenomen, bijvoorbeeld als de grond in gebruik is als moestuin of als de grond via de handen in de mond terecht komt. De GGD heeft het bodemonderzoek ook beoordeeld en geeft aan dat het gevaar voor de volksgezondheid bij regulier gebruik van de velden nihil is.

  Bij het groot onderhoud aan veld 1 zal niet worden gegraven in de verontreinigde ondergrond. Bij de aanleg van het kunstgrasveld zal een laag van 25 cm worden afgegraven en afgevoerd, waarna de grond wordt afgedekt met een laag schone grond en een kunstgrasmat.

  Clubhuis FZO en Patria

  Door meer samen te werken ontstaat in de nieuwe situatie ruimte voor voetbalvereniging Patria op het huidige complex van FZO. Het is de bedoeling dat FZO en Patria samen een nieuw clubgebouw gaan delen op het complex. Dit wordt naar verwachting in 2020 gebouwd ten zuidoosten van het bestaande gebouw. De bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning moeten nog worden aangevraagd. Voordat het zo ver is, zal de gemeente een bijeenkomst met de sportverenigingen organiseren.

  Tot slot

  Op www.zeist.nl/blikkenburg staat meer informatie over de werkzaamheden en de bodemverontreiniging. Meer informatie over het Masterplan Buitensportaccommodaties staat op www.zeist.nl/buitensport. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met projectleider Liesbeth van Rijnsbergen, mail l.van-rijnsbergen@adviesburoriet.nl, telefoon 06 - 54 65 03 03.

   

  Wil je meer weten? Kom naar de inloopavond op 27 maart, tussen 19.30 en 21.00 uur in de kantine van FZO, aan de Zinzendorflaan. Uiteraard kunnen vragen ook altijd gemaild worden naar bestuur@vvfzo.nl.